Hlavná stránka

Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo pre pacientky našej ambulancie i pre nové pacientky, ktoré prejavia záujem o naše služby.

Gynekológ: MUDr. Vincent Lukáč

Sestra: Bc. Anna Paprčková

Adresa ambulancie: Snina, Sládkovičova 300 (poliklinika v areáli nemocnice)

AKTUALITY